top of page

Bygdetråkk - onsdagar kl 18:00

Håpar å samle bygdefolket til felles gåturar

Dei fleste er mindre saman med andre nå, men nå går ei rekke organisasjonar i Seljord saman med kommunen og inviterer til eit sosialt og fysisk aktivt lågterskeltilbod.

Frå og med neste veke kan dei som vil møte opp utanfor Seljord barneskule på ettermiddagen for å gå tur saman. Turane blir tilpassa dei som er med, men det er ikkje strabasiøse toppturar som er målet. Målet er å kome seg ut, møte andre i ei tid der mange møter få, og røre litt på kroppen.


Dette er eit lågterskeltilbod der kven som helst kan vere med, fortel Kjetil Flatland.

Han er lærar på Seljord folkehøgskule og ein av initiativtakarane til prosjektet som har fått namnet Bygdetråkk. Han fekk ideen då han før jol møtte Inger Espeland frå Seljord Røde Kors som hadde vore på gåtur saman med nokon av bygdas framandspråklege. Flatland tenkte at dette var ein god ide, og har nå fått med seg ei rekke frivillige organisasjonar; Seljord Røde Kors, Seljord idrettslag, Frivilligsentralen, samt Seljord folkehøgskule og kommunen med på prosjektet.

Dess fleire organisasjonar som er med, dess fleire kan me nå, seier Hans Inge Hagen frå Seljord idrettslag.

Og om det er nokon som skulle føle seg utelatne er det berre å bli med, inviterer Flatland.

Ordførar Beate Marie Dahl Eide fortel at kommunen er veldig positiv til initiativet frå Flatland og folkehøgskulen. Ho er opptatt av at det også nå er viktig å skape møtestadar for folk, og tenker særleg på dei som er nyflytta til kommunen og ikkje kjenner så mange.

For kommunen er den sosiale arenaen det aller viktigaste, og så blir den fysiske aktiviteten ein bonus, seier Eide.


Alle betyr alle

Oppmodinga frå styresmaktene er at me skal halde avstand til andre, men gjengen bak Bygdetråkk forsikrar at gåturane blir koronavennlege.

Me skal dele folk opp i grupper, alle skal halde avstand og det blir utandørs, seier Flatland.

Å halde avstand betyr ikkje at me skal ta avstand frå kvarandre, minner Eide om.

I fyrste omgang skal Bygdetråkk vere kvar onsdag fram mot påske, med unntak av veka då det er vinterferie, og det kan også vere at turane nokre gonger får eit kulturelt innslag frå kulturskulen eller folkehøgskulen.

Initiativtakarane håpar at tilbodet vil nå breitt, og fortel at fellesskapen blir det viktigaste. Ulike grupper kan gå ulike turar, alt ettersom kva slags nivå som passar for deltakarane. Bygdetråkk skal vere for alle som vil.


Alle betyr alle, me tilpassar etter kven som kjem, seier Flatland.


27 visninger

Comments


Siste oppdateringar

bottom of page