© 2015 byCreative. Kontakt webmaster på post@seljordfrivilig.no

  • Facebook App Icon

KVA ER FRIVILLIGSENTRALEN?

 

Seljord Frivilligsentral er ein samhandlingsarena for frivillig verksemd og ein støttespelar for gode og levande lokalmiljø.

 

Frivilligsentralen skal stimulere til auka deltaking av grupper og personar som ikkje nyttar eksisterande tilbod og vera open og inkluderande for alle.

 

Frivilligsentralen skal samarbeide med offentlege innstansar.

 

Seljord Frivilligsentral eig og driv Bruktbui og Telegrafen Café.

MÅL OG VISJON

 

Seljord Frivilligsentral skal bidra till å styrke og koordinere den frivillige insatsen i Seljord kommune.

 

Den skal vera bindeledd mellom menneske, lag og organisasjonar som ynskjer å yte ein frivillig ubetalt innsats i lokalsamfunnet.

 

 

ORGANISERING OG EIGARSKAP

 

Seljord Frivilligsentral er skipa av Seljord Røde Kors.


Dagleg leiar:

Anne Marie Smeland

 

I Telegrafen Café jobber Agnes Sciubak og Heidi Krogsæter

 

Styret 2019-2020:

Lars Bjaadal , styreleiar
Heidi Eiesland

Magne Skaret

Kari Synnøve Skoland Rue

Oddny Margit Aakre

Helge Eivind Skoland


 
Rekneskapsførar:
Inger Noraberg, Revisorteam Vest Telemark AS

 

 

 

 

VI TRENGER FLERE FRIVILLIGE

 

Frivilligsentralen er avhengig av frivillige som kan delta i ulike aktiviteter og tiltak som iverksettes i regi av sentralen. For tiden består frivilligkorpset av ca 45 frivillige i alderen 25-78 år.

 

Vil du bidra som frivillig? Vi trenger alltid flere som kan bidra!

 

 

 

TA KONTAKT MED OSS HER