top of page
TV-aksjon 2022.jpg
277797781_2106784162811115_8903874378868535436_n.jpg
IMG_2919.jpeg

Ein samhandlingsarena for frivillig verksemd og ein støttespelar for gode og levande lokalmiljø.

Organisering og eigarskap

Seljord Frivilligsentral er skipa av Seljord Røde Kors.

Dagleg leiar:
Rikke Christine Roseng

 

I Telegrafen Kafé jobber Heidi Krogsæter

 

Styret 2024-2025:

Styreleiar                                 Tellef Solås (2 år)

Styremedlem                          Kåre Rune Mossing (2 år)

Styremedlem                          Solveig Ester Lia (1 år)

Styremedlem                          Esther Haugan (1 år)

Styremedlem                          Asbjørn Storrusten (1 år)

 

Varamedlem                           Terje Øverland

Varamedlem                           Trond Johnsen

Varamedlem                           Marie Fremmerlid

 

Medlemsgruppe:
Bruktbui
Seljord Røde Kors
Seljord Idrettslag
Seljord Kommune 
Seljord pensjonistlag

 

Rekneskapsførar:
Inger Noraberg, Revisorteam Vest Telemark AS
 

Årsmeldingar

Korleis bruke Frivilligsentralen

Lag og organisasjonar i Seljord kommune kan få hjelp av frivilligsentralen til å t.d. skrive søknadar, marknadsføring, og å finne andre lag og organisasjonar som jobber for samme mål/prosjekt.

Frivilligsentralens lokalar kan brukas til å starte nye aktivitetar. Denne måten å nytte lokalane på er gratis, berre ta kontakt.

VI TRENGER FLERE FRIVILLIGE

 

Frivilligsentralen er avhengig av frivillige som kan delta i ulike aktiviteter og tiltak som iverksettes i regi av sentralen. For tiden består frivilligkorpset av ca 45 frivillige i alderen 25-78 år.

 

Vil du bidra som frivillig? Vi trenger alltid flere som kan bidra!

 

 

 

TA KONTAKT MED OSS HER

Tusen takk for interessen, vi kontakter deg!

bottom of page