top of page

Me leiger ut fine, nye lokale til privatpersonar, lag og organisasjonar i Seljord. Det er prosjektor og lerret og lokala er godt egnet som møterom. Ny kafé og nytt kjøkken. Lokala rommar 60 personar i møteromsoppsett, i skuleoppsett er det god plass til 35 stk. Private arrangementer rommer ca 50 personer til festbordsoppsett.

Ynskjer du å leige eit flott lokale i sentrum, kan du kontakte oss på post@seljordfrivillig.no eller på telefon 41 47 82 00 

 

 

Utleige av lokale

Frivillig lag/organisasjon?

Takka vere Seljord kommune kan me nå tilby gratis møtelokalar for frivillige lag og organisasjonar i Seljord kommune. Ta kontakt på post@seljordfrivillig.no eller på tlf. 414 78 200 for å tinge lokala :-)

 

bottom of page