top of page

Møte med lag/organisasjonar om gjennomføring av "Sykkelturen 2022"

Onsdag 16. mars kl 19 på FrivilligsentralenLag og organisasjonar er invitera til eit idemøte om arrangementet som går gjennom Seljord 5. august.

Den nye Bygdeutviklaren, Kristine Kleiv kjem også for å presentere seg.


For å markedsføre Seljord som dugnadsbygda er det viktig å markere Frivillighetsåret 2022. Difor ønsker me å få til ein familiedag med kultur, sykling og god mat.


Me håpar lag og organisasjonar møter opp. Aleine får me ikkje til dette arrangementet.


Klikk på lenka:
SYKKELTUREN 2022 - ‹‹MER AKTIVITET, MER GLEDE›› 5. august i Seljord


Stafetten kjem til Seljord 5. august"2022 er Frivillighetens år. Norges Frivilligsentraler inviterer i samarbeid med en rekke andre organisasjoner til en sykkeltur gjennom heile landet! Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Hovedmålet med sykkelturen er å sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen. Turen går fra Nordkapp til Arendalsuka, fra 21. mai til 15. august 2022. Dag-Otto Lauritzen er en av våre stolte ambassadører."
Lag og organisasjonar kan bruke dagen til å vise fram sine aktivitetar.

Sammen med Seljord kommune håpar me at bla Sommarskulen kan bruke denne dagen til sine aktivitetar.


Det kjem 6 rickshaw-syklar til oss og me har to sjøl. Så dei skal fyllas opp med unge og gamle for å sykle ei løype og ende opp med famileaktivitetar, oppvisningar, kulturinnslag, god mat og mykje anna.


Her ser du Vestfold/Telmark ruta:


https://sykkelturen2022.no/admin/etappe?EtappeNr=75 Det hadde vore fint om folk kom med sykkelen sin og deltok i løypa så me dannar eit tog.

Håpar så mange som mogleg vil vera med å feire Frivillighetens år 2022.

Ta kontakt med Anne Marie på tlf 4147820054 visninger

댓글


Siste oppdateringar

bottom of page