top of page

Gi gåve

Gåver og andre bidrag (som frivillig arbeid) gjer at me kan tilby forskjellige arrangement, og at me kan utvikle nye! Ei gåve til frivilligsentralen er ei gåve til lokalmiljøet!

Flatdal_edited.jpg

Korleis kan eg gi?

Overfør til bankkonto

Kontonummeret til sentralen er xxxxxxxxxx. Merk gåva som "gåve". Du kan også øyremerke midlane til å gå til det du vil.

bottom of page