top of page

Ferie for alle - Påmelding til opphold i haustferien


Mange born får ikkje dei sosiale opplevingane dei treng fordi familien strever økonomisk. Desse borna kan ofte ikkje delta på dei same fritidsaktivitetane som klassekameratane, og dei har kanskje ingen ferieturar å prate om etter sommarferien. Ferie for alle er eit gratis ferietilbod fra Røde Kors til desse familiane!


Oppholdet er lagt til Skien Fritidspark med overnatting fra den 9-12.oktober.Les mer og se bilder fra stedene på deres nettsider: Alt på ett sted! | Skien Fritidspark


NB! Det serveres ikke halal, men det vil være tilbud om mat uten svin.

Søknadsfrist: fredag 1.september


Her kjem litt informasjon frå Røde Kors:

 • FFA er et gratis tilbud kun til kjerne-familien som har hatt svak økonomi i minst tre år i Norge. Dette betyr foreldre og deres barn. Dersom et familiemedlem som er meldt på melder avbud kan ikke tanter, søskenbarn, venner eller andre automatisk overta plassen. Vi har under spesielle omstendigheter åpnet for at ekstern hjelp kan bli med slik familien skal kunne klare å gjennomføre turen.

 • Hovedfokuset er at hele familien skal ha mulighet til å dele felles ferie-minner

 • Minst ett barn må gå på barneskolen, men ingen øvre eller nedre aldersgrense på søsken

 • Familiene har ansvar for sine barn under hele oppholdet

 • Familien har ikke tilbud om ferieaktiviteter fra andre aktører

 • Oppholdet er rusfritt

Du kan ikke søke til Ferie for alle som privatperson, men må først henvende deg til ditt NAV-kontor, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, frivilligsentralen, sosialtjenesten eller andre offentlige instanser. De vil hjelpe deg videre og sende inn selve søknaden på vegne av deg og familien.

Noen tilbakemeldinger fra familier etter ferieturer:

 • Vært mer med mamma og pappa

 • Vi har hatt ferien skikkelig bra

 • Minner for livet og opplevelse for live som vi vil verdsete for evig!

 • Er det noe i tilknytning til turen du ikke er fornøyd med? Kun tre (3) hele dager. Det var alt for kort!

 • Der er beste ferie med første gang i live vårs så tusen takk

 • Det er første ferien vi har hatt sammen som familie. Det har vært så fint.

 • Ønsker ikke at ferien skal ta slutt

 • Fått mange nye venner Og dei treng alltid frivillige. Kan du hjelpe til? Meld di interesse her!

83 visninger

コメント


Siste oppdateringar

bottom of page