top of page

Ferie for alle - påmelding til haustferien

Mange born får ikkje dei sosiale opplevingane dei treng fordi familien strever økonomisk. Desse borna kan ofte ikkje delta på dei same fritidsaktivitetane som klassekameratane, og dei har kanskje ingen ferieturar å prate om etter sommarferien. Ferie for alle er eit gratis ferietilbod fra Røde Kors til desse familiane!


Her kjem litt informasjon frå Røde Kors:

 • FFA er et gratis tilbud kun til kjerne-familien som har hatt svak økonomi i minst tre år. Dette betyr foreldre og deres barn. Dersom et familiemedlem som er meldt på melder avbud kan ikke tanter, søskenbarn, venner eller andre overta plassen.

 • Vi har under spesielle omstendigheter åpnet for at ekstern hjelp kan bli med slik familien skal kunne klare å gjennomføre turen

 • Hovedfokuset er at hele familien skal ha mulighet til å dele felles ferie-minner

 • Ingen øvre eller nedre aldersgrense på alder til barna, men minst ett barn må gå på barneskolen

 • Plikter å delta på alle de planlagte aktivitetene

 • Familiene har ansvar for sine barn under hele oppholdet

 • For de som har annet statsborgerskap enn norsk: - De må ha bodd i Norge i minst tre år - Vi forventer at de kan forstå og snakke nok norsk til å kunne ta imot informasjon ved feks når vi går gjennom programmet, smittevern eller det oppstår en kritisk situasjon som at brann-alarmen går eller at 5-åringen står fast alene i heisen på hotellet - Barn under 13 år skal ikke brukes som tolk på foreldrenes vegne

 • Ikke har tilbud om aktiviteter fra andre aktører

 • Rusfritt

I år går turene til følgende destinasjoner:

 • 09.10 – 12.10: Skien Fritidspark

 • 12.10 – 15.10: Havna hotellDu kan ikke søke til Ferie for alle som privatperson, men må først henvende deg til ditt NAV-kontor, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, frivilligsentralen, sosialtjenesten eller andre offentlige instanser. De vil hjelpe deg videre og sende inn selve søknaden på vegne av deg og familien.


Søknadsfrist: fredag 2.september


Noen tilbakemeldinger fra familiene etter årets sommerturer:

 • Vært mer med mamma og pappa

 • Vi har hatt ferien skikkelig bra

 • Minner for livet og opplevelse for live som vi vil verdsete for evig!

 • Er det noe i tilknytning til turen du ikke er fornøyd med? Kun tre (3) hele dager. Det var alt for kort!

 • Der er beste ferie med første gang i live vårs så tusen takk

 • Det er første ferien vi har hatt sammen som familie. Det har vært så fint.

 • Ønsker ikke at ferien skal ta slutt

 • Fått mange nye venner


Og dei treng alltid frivillige. Kan du hjelpe til? Meld di interesse her!


Er dette noko du er interessert i å vere med på? Send mail til Seljord frivilligsentral på post@seljordfrivillig.no eller ring sentralen på 41478200

86 visninger

댓글


Siste oppdateringar

bottom of page