Bli med på tur i Åmotsdal! Tysdag 29.juni


Blid med på tur i Åmotsdals traktene med Knut Dyrland og Gunnar Kleivi som kjentmenn.

Avreise frå Frivilligsenralen kl.10.

Me kjører privatbilar, ta med mat og drikke.


Håpar me sjåas!


Seljord frivilligsentral

Siste nyheter